prof. dr hab. Benjamin VogelBenjamin (Beniamin) Vogel (1945), emerytowany muzykolog zamieszkały w Szwecji, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1973), gdzie uzyskał stopień doktora (1977) i doktora habilitowanego (1988). Do 1994 r. pracował w Instytucie Muzykologii UW, od 1997 docent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu w Lund (Szwecja), od 2003 profesor Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownik Zakładu Historii i Teorii Muzyki tamże, od jesieni 2010 na emeryturze. prof. dr hab. Benjamin VogelAutor wielu publikacji, głównie z zakresu instrumentologii: artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych m.in. w: „Muzyka”, „Ruch Muzyczny”, „Journal of the American Musical Instrument Society”, „ The Galpin Society Journal”, „Svensk Tidskrift for Musikforskning”; książki, m.in. Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego, 1980; Fortepian polski, 1995; Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutnikow polskich działających za granicą do 1950 roku, 2007, 2019; Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku, Bydgoszcz 2016; Kolekcja Zabytkowych Fortepianów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Opatówek 2020; hasła encyklopedyczne, m.in. w: Encyklopedia muzyki PWN, Encyklopedia muzyczna PWM, Polski Słownik Biograficzny; Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2; Encyclopedia of Keyboard Instruments, The Piano; The Grove Dictionary of Musical Instruments, wyd. 2. Współautor portali internetowych Instytutu Muzyki i Tańca: www.instrumenty.edu.pl/ (2014-2018). Członek Związku Kompozytorów Polskich, Związku Polskich Artystów Lutników, Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (2007-2011), American Musical Instrument Society i Svenska samfundet for musikforskning, członek honorowy Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów.

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce
Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka
Tel./Fax: 012 278 31 13

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato
ul. Lea 173/12, 30-133 Kraków
Tel.: 510 782 061

© 2021 Piano e Forte. All Rights Reserved. Designed By MartAtelier